HomeDe naam
Oostenrijk
IndiƫStamboomBijzondere verhalenContact
L E I D E L M E I J E R
Geschiedenis van een Indische familie
Oostenrijk

Grieskirchen, OostenrijkDe Leidelmeijer-stamboom gaat terug tot het begin van de 17e eeuw. Dan zitten we in Oostenrijk. Rond 1620 is Hans Leidtmayr woonachtig in Illingerau bij Grieskirchen, zo’n 55 kilometer ten westen van Linz in Oostenrijk.

Hij is boer in Hiering, ten zuiden van Grieskirchen. Op 26 februari 1647 treedt hij in het huwelijk met Maria Puckholzer. Hoeveel kinderen zij krijgen is niet duidelijk, maar in ieder geval één zoon: Hans.

Zoon Hans Leidtmayr wordt boer te Hubmergut bij Grieskirchen. Hij huwt maar liefst drie keer. In 1681 met de weduwe Sophie Holzinger, in 1683 met Magdalena Renhardt en ten slotte in 1710 met Rosina Stadlpaur. Ook nu is niet duidelijk hoeveel kinderen er uit deze huwelijken worden geboren, maar Rosina Stadlpaur schenkt in ieder geval het leven aan Matthias.


Grieskirchen, 1908Ook het geboortejaar van Matthias Leidtmayr is onbekend, maar we mogen aannemen dat hij omstreeks 1710 in Grieskirchen het levenslicht zag. Op basis van het huwelijksjaar van zijn ouders, en op basis van het feit dat hij zelf in het huwelijksbootje stapt op 17 november 1733 met Magdalena Muhlleitner.

Matthias’ zoon Sebastian(us) Leidtmayr wordt geboren op 4 januari 1737 in Grieskirchen.
Sebastian wordt niet boer, zoals zijn voorvaders. Het is niet duidelijk wanneer, maar hij wordt ‘aanwervingsofficier’ (rekruteringsofficier) in het Oostenrijks Keizerlijk Infanterie-regiment van de graaf van Pallavicini. Ook wel genoemd het Infanterie-Regiment Nr. 15 ‘Pallavicini’.

In Oostenrijk worden regimenten genoemd naar hun ‘chef’, ondanks dat ze ook al een nummer hebben. De chef is de leider van het regiment, meestal een edele of een generaal. Hij is niet per se de commandant, maar het is desondanks ‘zijn’ regiment.

Het Infanterie-Regiment Nr. 15 ‘Pallavicini’ vecht onder meer mee in de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) tussen Oostenrijk, Frankrijk, Rusland, Zweden en enkele Zuid-Duitse staten aan de ene kant, en Pruisen en Groot-Brittannië aan de andere kant. Het Pallavicini-regiment is vooral actief in Bohemen (in het hedendaagse Tsjechië).

Onbekend is of Sebastian hierbij aanwezig is, maar gezien zijn leeftijd - 26 jaar in 1763 - is het goed mogelijk.

Volgens historici is de Zevenjarige Oorlog eigenlijk de echte Eerste Wereldoorlog. Niet alleen een groot deel van Europa staat in brand, de Fransen en Engelsen bestrijden elkaar ook in Noord-Amerika.

Huwelijk
Lettgenbrunn ligt rechts op de kaart, links ten noorden ervan ligt Bad OrbSebastian verhuist naar Duitsland. Het is niet bekend waarom en ook niet wanneer.
Het kan vanwege zijn huwelijk zijn, want bekend is dat hij in januari 1770 in het plaatsje Lettgenbrunn trouwt met de 34-jarige Maria Catharina Orth. Dat is in de maand waarin Sebastian 33 jaar oud wordt.

 


Lettgenbrunn ligt in de gemeente Jossgrund in de deelstaat Hessen, vlak bij de grens met Beieren. Ongeveer zeventig kilometer ten oosten van Frankfurt en zo’n 480 kilometer ten noordwesten van zijn geboorteplaats Grieskirchen.


Lettgenbrunn

Maria Catharina Orth is gedoopt op 8 januari 1736 in Bad Orb. Het is dus aannemelijk dat zij eind 1735 is geboren. Haar ouders zijn Eustachius Orth en Anna Maria Busemer. Zij traden op 16 mei 1729 in het huwelijk. Het is niet bekend of er uit dit huwelijk meer kinderen zijn geboren.

Bad Orb ligt zo’n twaalf kilometer ten noorden van Lettgenbrunn.

Eustachius Orth is omstreeks 1707 in Bad Orb geboren en hij overlijdt daar op ongeveer tachtigjarige leeftijd, op 12 april 1787. Anna Maria Busemer wordt rond 1706 geboren in Bad Orb en overlijdt daar op 7 april 1776, ongeveer zeventig jaar oud.

(Ook Orth is een bekende Indische naam. Ene Johan Frederick gaat naar Indië en sticht een gezin. Hij is op 15 mei 1793 geboren in Ubbergen in Nederland, maar zijn familie komt uit Heilbronn, Hessen, zo’n 200 kilometer van Bad Orb.
Hij overlijdt op 22 september 1855 aan scheurbuik aan boord van het schip waarmee hij op weg is naar Nederland. Hij krijgt een zeemansgraf. Zijn relatie met Maria Catharina Orth is niet duidelijk.)

Maria is weduwe. Op 7 juli 1764 is haar echtgenoot Ulrich Adam overleden. Het is niet bekend of zij met Adam kinderen heeft gekregen.

Sebastian en Maria krijgen drie zonen.

Let vooral op de spelling van de achternamen van de drie broers. Niet alleen blijkt hieruit dat er afscheid is genomen van de naam Leidtmayr, maar ook dat men het indertijd niet zo nauw neemt met de schrijfwijze van achternamen.

De eerste zoon is Valentin(us) Leitelmayer. Hij is geboren in augustus 1770 in Lettgenbrunn. Valentin leeft niet lang. Hij overlijdt tussen 1772 en 1776, waarschijnlijk in Lettgenbrunn.

Van de tweede zoon, Johannes Leydelmayer, is alleen bekend dat hij is geboren in februari 1772 te Lettgenbrunn en dat zijn roepnaam Joy is. Jaar en plaats van overlijden zijn onbekend.

De derde zoon is de belangrijkste voor de Indische Leidelmeijers.

Joseph(us) Leidelmayer wordt geboren in mei 1774 in Lettgenbrunn en overlijdt op 6 september 1844 te Soerabaja.

Deze in Duitsland geboren Joseph Leidelmayer is de stamvader van de Indische Leidelmeijers.


-------------------------------------------------------------------------------

Bronnen:
- Microsoft Mappoint
- Wikipedia Oostenrijk, Duitsland en Nederland
- Milpedia, de militaire encyclopedie, www.nl.milpedia.org/wiki/Hoofdpagina
- Stadtgemeinde Grieskirchen, www.grieskirchen.at
- Gemeente Jossgrund, www.jossgrund.de
- www.kronoskaf.com
- www.napoleon-online.deHomeDe naamOostenrijkIndiƫStamboomBijzondere verhalenContact