Home
De naam
OostenrijkIndiƫStamboomBijzondere verhalenContact
L E I D E L M E I J E R
Geschiedenis van een Indische familie
De naam


Leidelmeijer - Leidelmeyer

De naam Leidelmeijer of Leidelmeyer stamt af van de Oostenrijkse naam Leidtmayr of Leidtmair.

De meeste samengestelde Meier-namen zijn combinaties van een voornaam of mansnaam met de naam Meier (of een afgeleide daarvan).

Zo is de naam Leidtmayr een samenstelling van Mayr en de voornaam Leidt.

Leidt Mayr dus.

Meier, meijer, meyer, mayr, mair of meior komt van het Latijnse woord maior, ook wel major. Het betekent ‘meerdere’ of ‘de eerste van de ondergeschikten’.

In de loop der jaren krijgt het woord meier een andere betekenis.

Oorspronkelijk is de meier ‘beheerder van een domein belast met de inning van belastingen en het uitoefenen van de rechtspraak’.

Vervolgens wordt meier ‘beheerder van een boerderij’, ‘pachtboer’, ‘zetbaas’, ‘opperknecht’, om ten slotte af te dalen tot de betekenis van ‘kerel’, ‘vent’ of ‘man’, of ook wel ‘boer’.

De schrijfwijze meier komt het meest voor in Duitsland, mayer en maier in Oostenrijk.

Leidel, Leidl, Leijdel, Leydel, Leidt en Leit zijn een verkorte vorm van Leidolt (ook wel Leudolt en Leipoldt).

Lei(d) is volk, del komt van dolt of poldt. Dat is bald of boud en dat betekent dapper, koen of stoutmoedig. Dus Leipoldt betekent de volkskoene.

Door de eeuwen heen zijn er in de wereld verschillende schrijfwijzen ontstaan: Leidelmeijer, Leidelmeyer, Leidemeijer, Leidelmayer, Leidlmayer.

Deze website houdt de schrijfwijze Leidelmeijer aan, aangezien die in Nederland het meest voorkomt.

Wist u overigens dat in 1947 al 37 families Leidelmeijer / Leidelmeyer in Nederland woonden? Dat blijkt bij een volkstelling in dat jaar. De meeste, 24 huishoudens, wonen in Den Haag.

In 2007 worden er 421 naamdragers in het land geteld. Om precies te zijn 298 Leidelmeijers en 123 Leidelmeyers.

 

--------------------------------------------------------------------------------
Bronnen:
- Het Meiernamenboek, J.M. Spendel, Mijneigenboek.nl, 2001, ISBN 90-76958-14-9
- Het Meertens Instituut, www.meertens.knaw.nl 
            
HomeDe naamOostenrijkIndiƫStamboomBijzondere verhalenContact